ALEXANDRIA, 38°48'N i 77°3'W, grad i pomorska luka u Virginiji (USA), na desnoj obali Potomaca. Ima 33.523 st. sa 22% Crnaca (1940). Grad, osnovan u XVIII. st., postao je važan centar američke ratne mornarice. Tu je važno središte radio-službe, tvornica torpeda i brodogradilište. Ima tvornice kolahladnjača, umjetnog gnojiva i konfekcije. Izvozi duhan. Od 1784 izlazi ovdje najstariji dnevnik u USA. Potomac je pred gradom širok oko 1 nm. Dubina pristupnog kanala je 8 m, tako da mogu uploviti brodovi od 7600 t i 7,5 m gaza. Obala je duga 1,6 km, a pilotaža je obavezna od ušća Chesapeakea.J. Rć.