ALEKSANDROÚPOLIS (Dedeagač), 40°51'N i 25°54'E, grčki lučki grad u zaljevu Ainou (Enos) na sjev. obali Egejskog mora u zapadnoj Traciji, oko 16 km zap. od ušća rijeke Marice, sa 12.009 st. (1945), ponajviše Grka i Armenaca. Grad se razvio kao središte trgovine žitom s pokrajinama Didymoteikhon i Xánthi, napose poslije 1896, kad je željezničkom prugom spojen sa Solunom i Carigradom. Ime Dedeagač dobio je po sekti derviša Dede, koja je tu osnovana u XV. st. Do 1871 bio je Dedeagač samo skupina ribarskih kolibica, ali je iskorišćivanje hrastovih šuma u okolici privlačilo nove naseljenike. Otvaranjem željezničke pruge (1896) počeo se naglo razvijati. U Balkanskom ratu zauzeli su ga Grci, ali je nakon rata pripao Bugarskoj. Poslije I. svjetskog rata pripao je definitivno Grčkoj. U II. svjetskom ratu bio je prolazno pod bugarskom okupacijom (1941—1945). Uz dva gata mogu pristati brodice i teglenice, a veliki brodovi sidre na otvorenom sidrištu, gdje dubina iznosi 7—8,2 m, ali nije sigurno od jugoistočnih vjetrova. Započeta je gradnja lukobrana: izgrađena su samo 304 m, a onda je posao obustavljen. Uvoze se strojevi, pamučna i vunena roba, građevno drvo i ugljen, a izvozi žito, voće i duhan.A. Mr.