ALBUQUERQUE, Affonso, portugalski pomorac i osvajač (Alhandra, 1453 — 1515). U svojoj 28. godini učestvovao je u ekspediciji protiv Turaka, a kasnije je češće kao član u različnim ekspedicijama putovao u Aziju. 1506 povede vlastitu ekspediciju u Aziju i tu je u kratko vrijeme zauzeo za Portugal neobično važna uporišta, koja su pridonijela portugalskom gospodstvu u Prednjoj Indiji. 1510 osvojio je Gou i time temeljito pokolebao arapsku vlast u ovom dijelu Azije; 1511 osvoji Malajski poluotok. Glavni mu je cilj bio da uništi arapsku vlast od Perzijskog zaljeva prema Indiji. U tom nastojanju bavio se upravo fantastičnim nacrtima, između ostaloga htio je navrnuti Nil u Crveno more, kako bi na taj način pretvorio Egipat u pustinju. Isto tako spremao se na osvajanje Muhamedova groba u Meki, kako bi u zamjenu za njega dobio od Arapa Palestinu. Zauzećem luke Ormuz, pripala mu je sva trgovina iz Prednje Indije u Perziju, Mezopotamiju sve do Sredozemnog mora. Na taj način njegova se vlast izravno ili neizravno prostirala od Perzijskog zaljeva sve do Jave i Sumatre. Kad je međutim bio na vrhuncu moći, kralj Manuel ga svrže s časti indijskog potkralja i na njegovo mjesto postavi njegova osobnog neprijatelja Lope de Soareza.M. U.

LIT.: Blas (Affonso) de Albuquerque, Commentarios de Affonso D' Albuquerque, capitão general e governador da India, Lisbona 1577; N. Stephens, Albuquerque and the early Portuguese settlements in India, London 1892.