ALBERTOVO JEZERO (u jeziku urođenika Mvutan Nzige), 1°9' do 2°17'S i 30°30' do 31°35'E, u središnjem afričkom tektonskom jarku s površinom od 5335 km2, a na visini od 621 m. Duboko je 17 m. U njemu se sastaju dva izvorišna kraka Bijelog Nila, i to rijeka Semliki, koja je odvirak Edvardova jezera, i Viktorijin Nil, odvirak Viktorijina jezera. Iz Albertova jezera otječe Somerset, odnosno Bijeli Nil. Plovidba je ograničena na samo jezero, jer pritoci i odvirak imaju brzice. Jezero se u geologijskoj sadašnjosti znatno smanjilo. Nekoć je ono bilo za 100 m više nego danas, a sniženo je unatražnom erozijom svog odvirka. Rijeka Semliki donosi velike količine mulja, koji brzo ispunja jezersku zavalu, te jezero biva sve pliće. — Jezero je otkrio S. Baker 1864. Istočna obala jezera pripada Ugandi, a zapadna Belgijskom Kongu.

LIT.: F. Maurette, Afrique équatoriale, orientale et australe, Vidal de la Blache-Gallois, Gèographie universelle, Paris 1938.Z. D.