ALBERT, knez Monaka (Pariz, 13. XI. 1848—26. VI. 1922). Vrlo mlad uđe u španjolsku mornaricu. Kad je 1868 pala španjolska dinastija, ostavi španjolsku mornaricu i započe svoja oceanografska istraživanja. 1887 prijeđe malim brodom Hirondelle Atlantski ocean nakon borbe s ciklonom, koji je uništio mnoge brodove. Na brodu Princesse Alice istražio je more oko Medveđeg otoka i dopro do Spitzbergena. Tu ga na, 80°11' sjev. šir., zaustaviše ledene sante. Druge godine upotpuni svoja istraživanja. 1905 na brodu Princesse Alice II. krene u Sargaško more, da istraži njegove dubine, a 1906 ide opet na sjever do Spitzbergena, gdje istražuje zračne struje i neistražene otoke. Utemeljio je Oceanografski institut u Maroku i Parizu. Sve svoje zbirke ostavio je Oceanografskom muzeju u Monacu. O svojim doživljajima napisao je knjigu La carrière d'un navigateur.

LIT.: A. Faustini, Gli Esploratori, Torino 1932.A. Js.