ALBANY, 35°02'S i 117°54'E, grad i luka na južnoj obali Zapadne Australije, u unutrašnjoj uvali Princess Royal u zaljevu King George, sa 4760 st. (1947). Obala, pretežno građena od granita, spustila se u mlađe geološko doba pod more, tvoreći lijep zaljev, koji su kasnije dalje izradili morski valovi i erozija. God. 1826 zaposjeli su čitav kraj Englezi. Željeznička pruga spaja Albany s lukom Perth (586 km), koja je posljednja postaja australske južne željeznice (Great Southern Railway). Zbog ugodne klime (prosječna godišnja temperatura 150, a prosječna godišnja množina oborina 760 mm) postao je Albany klimatsko lječilište. Luka, duga 4,5 nm, a široka 2 nm, jedna je od najljepših u Zapadnoj Australiji. Ulazni je kanal za vrijeme niskog nivoa visoke vode dubok 10 m. Na dva drvena gata, od kojih se jedan pruža od istoka prema zapadu 244 m, a drugi od sjevera prema jugu 183 m, nalazi se željeznička pruga. Za prekrcaj se upotrebljava pokretna parna dizalica s kapacitetom od 5 t. Doka nema. 1947—48 uplovilo je u luku oko 200 brodova. Uvozi se u prvom redu cement i željezo, a izvozi pšenica, brašno, voće, guma, tanin, meso, loj, kože i vuna. Lukom upravlja Albany Harbour Board.V. Bc.