ALAMANATA, čamac s pokrivenom krmom, obično na vesla. Upotrebljavaju ga Bugari na Crnome moru za ribarenje. Kod umjerena vjetra postavlja se malo jedro. Duljina oko 13,7 m.B. E.