AKYAB, 20°9'N i 92°57'E, luka u Burmi na rijeci Kaladan. Zbog pličina u rijeci mogu veći brodovi ploviti samo za plime. U vanjsku luku mogu uploviti brodovi od 8,4 m gaza, a u unutrašnju s gazom od 6,4 m. Za vrijeme II. svjetskog rata bila je luka razorena, te se prekrcavanje vrši pomoću teglenica od 225—550 t nosivosti. Luka je važna za izvoz riže. Popravak brodova moguć je na brodogradilištu Arakan Flotilla Co. Uredi i agencije su: Port Officer, Lloydova agencija, Mackinnon, Mackenzie et Co. Ltd. Grad ima 38.000 st. (1949).

LIT.: Golfe du Bengale etc., Paris 1945.Z. D.