ABU ZENIMA, 29°2'N i 33°6'E, egip. luka na zap. obali Sinajskog poluotoka (Crveno more), 77 nm jugoist. od Sueza. Važna je zbog izvoza željezne i manganove rude iz sinajskih rudnika, koji se nalaze kod mjesta Umm Bogma, 21 km ist. od Abu Zenime. Uskotračna željeznička pruga spaja luku s rudnicima kod Umm Bogma. U Abu Zenimi se nalazi nadzorna zdravstvena stanica za hodočasnike, koji se vraćaju iz Hejaza karavanskim putem od Tora do Sueza. Luka je sigurna i dobro zaštićena od svih vjetrova osim južnih. Na 135 m dugom gatu nalazi se konvejer za pretovar rude. Dubina vode je na kraju gata 8,4 m. Parobrodi plove prigodice između Abu Zenime i Sueza. Kopneni telegrafski vod spaja Suez s Torom preko Abu Zenime.I. C.